Τα χρόνια των Μάγων

Image

“Έχεις τη δική σου γνώση κι έχω την δική μου”, είπε. “Η δική μου γνώση λέει πως οι παλιοί μάγοι κυβερνούσαν για τέσσερις χιλιάδες χρόνια, πριν από επτά έως τρεις χιλιάδες χρόνια. Πριν από τρεις χιλιάδες χρόνια εξαφανίστηκαν. Από τότε και μετά άρχισαν πάλι να ξανασυγκεντρώνονται, και ν’ ανασκευάζουν ό,τι είχε απομείνει από τους παλιούς”. 

Carlos Castaneda, The Art of Dreaming

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s