Ο Πυθαγόρας αποκωδικοποιεί τις τρεις Μοίρες με το Ορθογώνιο Τρίγωνο.

Image

Αν υπάρχει μοίρα τότε τι νόημα έχει η ελεύθερη βούληση του ανθρώπου ? Και η τύχη τι ρόλο παίζει ? Και γιατί  ” αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα “.  Κι αν “τα πάντα ρει” τότε γιατί οι ιστορίες στην ζωή μας μοιάζει να επαναλαμβάνονται ; Σε όλα αυτά έδωσε απάντηση 2500 χρόνια πριν ο Πυθαγόρας μέσα από τα μαθηματικά. Οι νόμοι που διέπουν το ορθογώνιο τρίγωνο είναι αυτοί που εξηγούν και τη σχέση της μοίρας με την ψυχή του ανθρώπου. Συγνώμη όχι την μοίρα, τις μοίρες,  τρεις είναι οι μοίρες όπως ακριβώς και στα παραμύθια.  Έχω μεταφέρει εδώ ένα μικρό απόσπασμα από το βιβλίο του Δρ. Δημήτρη Σταυρόπουλου, Η Επιστροφή- Αρχέτυπα και Αναπαράσταση

Ο Πυθαγόρας, ιατρός, φιλόσοφος, μαθηματικός και φυσικός  από την Σάμο, περί τα 580-500 π.Χ.είχε προσπαθήσει, μεταξύ άλλων, μέσα από την μουσική και την αριθμοσοφία, να αποκωδικοποιήσει το σύμπαν και τις θεΙκές τάξεις που το διέπουν για γίνει κατανοητό από τους ανθρώπους. Κάθε αριθμός από το 1 έως το 10 αντιπροσωπεύει μια συγκεκριμένη ιδιότητα του σύμπαντος, των κινήσεων του και των δημιουργικών του δυνάμεων.

Στην διδασκαλία του παρουσίασε τις τρείς Μοίρες με την βοήθεια του ορθογώνιου τριγώνου.

Στο ορθογώνιο τρίγωνο του Πυθαγόρα, η Άτροπος είναι η κάθετη πλευρά. Αντιπροσωπεύει το αμετάβλητο και το αναπόφευκτο.

Η Κλωθώ είναι η οριζόντια πλευρά. Αντιπροσωπεύει το μεταβλητό. Κλώθει το νήμα της ζωής και αντιπροσωπεύει την αυτενέργεια του ανθρώπου στα θέματα της ζωής και τα μπερδέματα των προσταγών της μοίρας.

Η Λάχεσις είναι η υποτείνουσα. Είναι η τύχη. Περιέχει και διαφυλάσσει το νήμα της ζωής.Αντιπροσωπεύει το τυχαίο των προσταγών της μοίρας.

Η Ψυχή είναι το εμβαδόν του τριγώνου. Ο χώρος της ορίζεται και από τις τρεις Θεές κατά το ημίσυ τους. Το εμβαδόν του τριγώνου ισούται με το ήμισυ του αθροίσματος των τριών πλευρών.

Οι τρείς “τάξεις της μοίρας”.

Άτροπος : Πρώτη τάξη της μοίρας. Είναι αμετάβλητη.Οι παγκόσμιοι νόμοι, όλα όσα μας παραδόθηκαν από τους προηγούμενους. Η Άτροπος παραμένει σταθερή ως πλευρά του τριγώνου και κάθε προσπάθεια επέμβασης είναι ανώφελη  γιατί καταλήγει σε αυξομειώσεις των άλλων πλευρών και όχι της ίδιας. Ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε την Άτροπο είναι καθοριστικής σημασίας για το μέλλον.

Κλωθώ : Δεύτερη τάξη της μοίρας. Αντιπροσωπεύει την μεταβλητότητα. Την ελεύθερη βούληση.Εδώ όλες οι πράξεις μας διαδραματίζουν έναν ισότιμο ρόλο, τόσο οι ύβρεις όσο και οι καλές πράξεις. Μπορούμε να αυξομειώσουμε την πλευρά με γνώμονα την προσωπική μας αντίληψη για το “μέτρο”. Αυτό επηρεάζει την τρίτη πλευρά την υποτείνουσα του τριγώνου.

Λάχεσις: Τρίτη τάξη της μοίρας. Η μοίρα της αντίληψης, της σύμπτωσης της τυχαιότητας ( η Υποτείνουσα του τριγώνου). Η Ειμαρμένη.

Οι κινήσεις της μοίρας : “Τα πάντα ρει”

Για τον Πυθαγόρα το εμβαδόν του τριγώνου που μεταβάλλεται συνεχώς αντιστοιχεί στην ψυχή.Στηριζόμενοι σ αυτή τη μεταφορά μπορούμε να κατανοήσουμε την διαλεκτική σχέση και την αλληλεπίδραση των τάξεων της μοίρας. Οι μοίρες καθορίζουν με την σχέση τους τον νόμο “Τα πάντα Ρει”.

Από το βιβλίο του Δημήτρη Σταυρόπουλου, Η Επιστροφή- Αρχέτυπα και Αναπαράσταση

2 Comments Add yours

    1. Ευχαριστώ πολύ. Ειναι πολύ διαφωτιστικό το κείμενο.

      Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.