Μεταπτυχιακές Σπουδές, αφιέρωμα της εφημερίδας “ΤΟ ΕΘΝΟΣ”

Όχι ότι οι εργοδότες είναι ότι πιο συντεταγμένο υπάρχει στην Ελληνική αγορά, αλλά γι’αυτό που λένε παρακάτω έχουν χίλια δίκια :”οι υποψήφιοι που διαθέτουν πολλά προσόντα δεν διαθέτουν τα σωστά προσόντα. Ισχυρίζονται ότι τα εκπαιδευτικά συστήματα «διδάσκουν στους πτυχιούχους του αύριο τις δεξιότητες που είχε ανάγκη ο κλάδος χθες». Πολλοί εργοδότες εκφράζουν ανησυχίες ως προς το ότι οι υποψήφιοι δεν έχουν τις λεγόμενες «μη τεχνικές δεξιότητες», όπως διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες ή ικανότητες επίλυσης προβλημάτων.”
κι αυτό συμβαίνει γιατί στα πανεπιστήμια οι καθηγητές έχουν πιάσει αράχνες από το φόβο τους μήπως χάσουν την καρέκλα

Παιδείας Εγκώμιον

To «κλειδί» που ανοίγει την αγορά εργασίας

To «κλειδί» που ανοίγει την αγορά εργασίας

Ολο και περισσότεροι νέοι πραγματοποιούν μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, καθώς θεωρούν ότι αποτελούν «διαβατήριο» για να βρουν εργασία αλλά και για καλύτερες απολαβές.

View original post 1,993 more words

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s