Το νόημα της Ανάστασης

 

Dying is the crack in our boundaries that leads to a new existence

Dying is the loss or the changing of those boundaries

Stanley Keleman

Ο θάνατος είναι η ρογμή στα όρια μας, που οδηγεί σε μια καινούργια ύπαρξη

Ο θάνατος είναι η απώλεια ή η αλλαγή αυτών των ορίων

Stanley Keleman

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.